Sponsor Bağlantı


Alarko kombi’nin Başlatılması Açılması Resetlenmesi

KOMBİNİN ÇALIŞTIRILMASI
• Kombinin elektrik, gaz girişlerinin ve altında yer alan su vanalarının
açık olduğundan emin olun.
• Radyatörlerin vanalarını açık konuma getirin.
• Şebeke suyu geliyor mu? Musluklardan kontrol edin.
• Şebekede su kesikse doldurma musluğu açlınıca su şebekeye akarak
cihaz ve radyatörlerin boşalmasına sebep olabilir.
UYARI! Cihaz çalışırken su doldurmayınız. Su doldurmadan önce cihazın
soğumasını bekleyiniz.
• Basınç göstergesi yeşil bölgenin altına düşmüşse sisteme su doldurulması
gerekir.
Cihazın altındaki boşluktan görülebilen su doldurma musluğunu yavaş
yavaş açınız.
UYARI! Suyun akıp akmadığını kontrol ediniz. Şebekede su kesikse doldurma
musluğu açılınca tesisattaki su şebekeye akarak cihaz ve radyatörlerin
boşalmasına sebep olabilir.
UYARI! Cihazınıza çok hızlı su doldurursanız tesisat hava yapabilir.
• Basınç gösterge çubuğu düz yeşil bölgeye geldiğinde vanayı kapatı-
nız.
• Cihazı çalıştırınız. Bir sure sonra su basıncını basınç göstergesinden
kontrol ediniz. Basıncın üst kırmızı bölgeye (yüksek basınç bölgesi)
geçmemesi gerekir.
• Radyatörlerin üzerindeki ve varsa tesisatın en üst noktasındaki hava
alma musluklarını purjör anahtarı kullanarak açınız. Sürekli su akana
kadar musluğu açık tutunuz. Sonra kapatınız.
• Basınç göstergesini tekrar kontrol ediniz. Basınç alt kırmızı bölgede
ise (basınç düşükse) doldurma vanasından tekrar tesisata su doldurunuz.
Kombinin Açılması / Ön Kontroller
Su Doldurma
25
UYARI! Cihazdan veya tesisattan gürültü geliyorsa hava alma işlemini
tekrarlayınız.
UYARI! Hava alma işlemlerinde cihazın kapatılmasını tavsiye ederiz.
• Belli aralıklarla su basıncını basınç göstergesinden kontrol ediniz.
• Sıcak kullanım suyu ayar düğmesi AÇIK ( ) konumuna getirildiğinde
ekranda “ ” simgesi ve sıcak kullanım suyunun ayarlanmış olan
sıcaklık derecesi görünür.
• Bir sıcak su musluğu açıldığında kombi musluğa doğru olan su akışı-
nı hisseder ve eğer beklemede ise otomatik olarak ateşlemeyi başlatır
ve ekranda “ ” simgesi görünür.
• Sirkülasyon pompası kalorifer devresine su sirkülasyonunu keser ve
böylece kombi kapasitesinin tamamını sıcak su temini için kullanmaya
başlar. Sıcak kullanım suyu sensörü, kombinin ısıtma gücünü
kontrol ederek, kullanım suyu sıcaklık ayar düğmesi ile ayarlanmış
olan su sıcaklığını sağlar.
• Sıcaklık ayar düğmesi ile 35°C ile 60°C aralığında sıcaklık ayarı
mümkündür.
Kullanım Suyu Sisteminin Çalıştırılması
14
3.2 Su doldurma
UYARI! Cihaz çalışırken su doldurmayınız. Su doldurmadan önce cihazın soğumasını
bekleyiniz.
 Basınç göstergesi yeşil bölgenin altına düşmüşse sisteme su doldurulması gerekir.
Cihazın altındaki boşluktan görülebilen su doldurma musluğunu yavaş yavaş açınız.
UYARI! Suyun akıp akmadığını kontrol ediniz. Şebekede su kesikse doldurma musluğu
açılınca tesisattaki su şebekeye akarak cihaz ve radyatörlerin boşalmasına sebep olabilir.
UYARI! Cihazınıza çok hızlı su doldurursanız tesisat hava yapabilir.
 Basınç gösterge çubuğu düz yeşil bölgeye geldiğinde vanayı kapatınız.
 Cihazı çalıştırınız. Bir sure sonra su basıncını basınç göstergesinden kontrol ediniz.
Basıncın üst kırmızı bölgeye (yüksek basınç bölgesi) geçmemesi gerekir.
 Radyatörlerin üzerindeki ve varsa tesisatın en üst noktasındaki hava alma
musluklarını purjör anahtarı kullanarak açınız. Sürekli su akana kadar musluğu açık
tutunuz. Sonra kapatınız.
 Basınç göstergesini tekrar kontrol ediniz. Basınç alt kırmızı bölgede ise (basınç
düşükse) doldurma vanasından tekrar tesisata su doldurunuz.
UYARI! Cihazdan veya tesisattan gürültü geliyorsa hava alma işlemini tekrarlayınız.
UYARI! Hava alma işlemlerinde cihazın kapatılmasını tavsiye ederiz.
 Belli aralıklarla su basıncını basınç göstergesinden kontrol ediniz.
3.3 Kullanım Suyu Sisteminin Çalıştırılması
 Sıcak kullanım suyu ayar düğmesi AÇIK ( ) konumuna getirildiğinde ekranda
“ ” simgesi ve sıcak kullanım suyunun ayarlanmış olan sıcaklık derecesi görünür.
 Bir sıcak su musluğu açıldığında kombi musluğa doğru olan su akışını hisseder ve
eğer beklemede ise otomatik olarak ateşlemeyi başlatır ve ekranda “ ” simgesi
görünür.
 Sirkülasyon pompası su akışını keser ve böylece kombi kapasitesinin tamamını sıcak
su temini için kullanmaya başlar. Sıcak kullanım suyu sensörü, kombinin ısıtma
gücünü kontrol ederek, kullanım suyu sıcaklık ayar düğmesi ile ayarlanmış olan su
sıcaklığını sağlar.
 Sıcaklık ayar düğmesi ile 35°C ile 60°C aralığında sıcaklık ayarı mümkündür.
3.4 Kalorifer Sisteminin Çalıştırılması
 Sıcak kullanım suyu düğmesi AÇIK ( ) konumun a getirildiğinde, LCD ekran
çalışmaya başlayacaktır.
 Kalorifer sistemi ayar düğmesi AÇIK ( ) konumuna getirildiğinde sistemin
pompası çalışır ve kombinin kontrol sistemi otomatik ateşleme dizisine başlar. Isıtma
suyu sıcaklık ayar düğmesini saat yönünde çevirerek sıcaklık ayarını 30°C ’den 80°C
’ye kadar aralıkta temin etmek mümkündür.
Bu aşamadan sonra kombi kontrol sistemi ayarlanmış olan sıcaklık için gerekli ısı ihtiyacını
tam olarak karşılayacak şekilde modülasyon yaparak çalışır. Su sıcaklık sensörü yeterli
ısıtmanın sağlandığını görürse kombi yanmayı durdurur. Kombide ısıl yığılmayı engellemek
için pompa bir süre daha çalışmaya devam eder.
14
3.2 Su doldurma
UYARI! Cihaz çalışırken su doldurmayınız. Su doldurmadan önce cihazın soğumasını
bekleyiniz.
 Basınç göstergesi yeşil bölgenin altına düşmüşse sisteme su doldurulması gerekir.
Cihazın altındaki boşluktan görülebilen su doldurma musluğunu yavaş yavaş açınız.
UYARI! Suyun akıp akmadığını kontrol ediniz. Şebekede su kesikse doldurma musluğu
açılınca tesisattaki su şebekeye akarak cihaz ve radyatörlerin boşalmasına sebep olabilir.
UYARI! Cihazınıza çok hızlı su doldurursanız tesisat hava yapabilir.
 Basınç gösterge çubuğu düz yeşil bölgeye geldiğinde vanayı kapatınız.
 Cihazı çalıştırınız. Bir sure sonra su basıncını basınç göstergesinden kontrol ediniz.
Basıncın üst kırmızı bölgeye (yüksek basınç bölgesi) geçmemesi gerekir.
 Radyatörlerin üzerindeki ve varsa tesisatın en üst noktasındaki hava alma
musluklarını purjör anahtarı kullanarak açınız. Sürekli su akana kadar musluğu açık
tutunuz. Sonra kapatınız.
 Basınç göstergesini tekrar kontrol ediniz. Basınç alt kırmızı bölgede ise (basınç
düşükse) doldurma vanasından tekrar tesisata su doldurunuz.
UYARI! Cihazdan veya tesisattan gürültü geliyorsa hava alma işlemini tekrarlayınız.
UYARI! Hava alma işlemlerinde cihazın kapatılmasını tavsiye ederiz.
 Belli aralıklarla su basıncını basınç göstergesinden kontrol ediniz.
3.3 Kullanım Suyu Sisteminin Çalıştırılması
 Sıcak kullanım suyu ayar düğmesi AÇIK ( ) konumuna getirildiğinde ekranda
“ ” simgesi ve sıcak kullanım suyunun ayarlanmış olan sıcaklık derecesi görünür.
 Bir sıcak su musluğu açıldığında kombi musluğa doğru olan su akışını hisseder ve
eğer beklemede ise otomatik olarak ateşlemeyi başlatır ve ekranda “ ” simgesi
görünür.
 Sirkülasyon pompası su akışını keser ve böylece kombi kapasitesinin tamamını sıcak
su temini için kullanmaya başlar. Sıcak kullanım suyu sensörü, kombinin ısıtma
gücünü kontrol ederek, kullanım suyu sıcaklık ayar düğmesi ile ayarlanmış olan su
sıcaklığını sağlar.
 Sıcaklık ayar düğmesi ile 35°C ile 60°C aralığında sıcaklık ayarı mümkündür.
3.4 Kalorifer Sisteminin Çalıştırılması
 Sıcak kullanım suyu düğmesi AÇIK ( ) konumun a getirildiğinde, LCD ekran
çalışmaya başlayacaktır.
 Kalorifer sistemi ayar düğmesi AÇIK ( ) konumuna getirildiğinde sistemin
pompası çalışır ve kombinin kontrol sistemi otomatik ateşleme dizisine başlar. Isıtma
suyu sıcaklık ayar düğmesini saat yönünde çevirerek sıcaklık ayarını 30°C ’den 80°C
’ye kadar aralıkta temin etmek mümkündür.
Bu aşamadan sonra kombi kontrol sistemi ayarlanmış olan sıcaklık için gerekli ısı ihtiyacını
tam olarak karşılayacak şekilde modülasyon yaparak çalışır. Su sıcaklık sensörü yeterli
ısıtmanın sağlandığını görürse kombi yanmayı durdurur. Kombide ısıl yığılmayı engellemek
için pompa bir süre daha çalışmaya devam eder.
13
Şekil 8 LCD Ekran
Kombi çalıştığı sürece ekranda “ “ simgesi görünmelidir.
Herhangi bir ısıtma ihtiyacı anında ekranda “ ” işareti belirir ve ısıtma suyu eşanjör çıkış
sıcaklığı değeri santigrat derece cinsinden dijital rakamlarla gösterilir.
Herhangi bir sıcak kullanım suyu ihtiyacı halinde ekranda “ ” işareti belirir ve sıcak
kullanım suyu eşanjör çıkış sıcaklığı santigrat derece cinsinden dijital rakamlarla gösterilir.
Anahtar işareti “ ”arıza durumunda ortaya çıkar. Bu işaretin çıktığı durumlarda servis
çağırılmalıdır.
2.5.5 RESET DÜĞMESİ
Kombi aşağıdaki durumlarda kendisini kilitler ve kullanıcı müdahalesi bekler;
1) Arka arkaya 3 ateşleme denemesinin başarısız olması,
2) Yüksek sıcaklık limitinin aşılması,
Bu durumda kullanıcı arızayı oluşturan durumun devam edip etmediğini kontrol ettikten
sonra reset düğmesine ( ) basarak sistemin tekrar çalışmasına izin verir.
3. KOMBİNİN ÇALIŞTIRILMASI
3.1 Kombinin açılması / Ön kontroller
 Kombinin elektrik, gaz girişlerinin ve altında yer alan su vanalarının açık olduğundan
emin olun.
 Radyatörlerin vanalarını açık konuma getirin.
 Şebeke suyu geliyor mu? Musluklardan kontrol edin.
 Şebekede su kesikse doldurma musluğu açlınıca su şebekeye akarak cihaz ve
radyatörlerin boşalmasına sebep olabilir.
13
Şekil 8 LCD Ekran
Kombi çalıştığı sürece ekranda “ “ simgesi görünmelidir.
Herhangi bir ısıtma ihtiyacı anında ekranda “ ” işareti belirir ve ısıtma suyu eşanjör çıkış
sıcaklığı değeri santigrat derece cinsinden dijital rakamlarla gösterilir.
Herhangi bir sıcak kullanım suyu ihtiyacı halinde ekranda “ ” işareti belirir ve sıcak
kullanım suyu eşanjör çıkış sıcaklığı santigrat derece cinsinden dijital rakamlarla gösterilir.
Anahtar işareti “ ”arıza durumunda ortaya çıkar. Bu işaretin çıktığı durumlarda servis
çağırılmalıdır.
2.5.5 RESET DÜĞMESİ
Kombi aşağıdaki durumlarda kendisini kilitler ve kullanıcı müdahalesi bekler;
1) Arka arkaya 3 ateşleme denemesinin başarısız olması,
2) Yüksek sıcaklık limitinin aşılması,
Bu durumda kullanıcı arızayı oluşturan durumun devam edip etmediğini kontrol ettikten
sonra reset düğmesine ( ) basarak sistemin tekrar çalışmasına izin verir.
3. KOMBİNİN ÇALIŞTIRILMASI
3.1 Kombinin açılması / Ön kontroller
 Kombinin elektrik, gaz girişlerinin ve altında yer alan su vanalarının açık olduğundan
emin olun.
 Radyatörlerin vanalarını açık konuma getirin.
 Şebeke suyu geliyor mu? Musluklardan kontrol edin.
 Şebekede su kesikse doldurma musluğu açlınıca su şebekeye akarak cihaz ve
radyatörlerin boşalmasına sebep olabilir.
Kalorifer Sisteminin Çalıştırılması
• Sıcak kullanım suyu düğmesi AÇIK ( ) konumuna getirildiğinde,
kombi çalışmaya başlayacaktır.
• Kalorifer sistemi ayar düğmesi AÇIK ( ) konumuna getirildiğinde
sistemin pompası çalışır ve kombinin kontrol sistemi otomatik ateşleme
dizisine başlar. Isıtma suyu sıcaklık ayar düğmesini saat yönünde
çevirerek sıcaklık ayarını 30°C ’den 80°C ’ye kadar aralıkta temin
etmek mümkündür.
Bu aşamadan sonra kombi kontrol sistemi ayarlanmış olan sıcaklık için
gerekli ısı ihtiyacını tam olarak karşılayacak şekilde modülasyon yaparak
çalışır. Isıtma sensörü yeterli ısıtmanın sağlandığını görürse kombi
yanmayı durdurur. Kombide ısıl yığılmayı engellemek için pompa bir
süre daha çalışmaya devam eder. 14
3.2 Su doldurma
UYARI! Cihaz çalışırken su doldurmayınız. Su doldurmadan önce cihazın soğumasını
bekleyiniz.
 Basınç göstergesi yeşil bölgenin altına düşmüşse sisteme su doldurulması gerekir.
Cihazın altındaki boşluktan görülebilen su doldurma musluğunu yavaş yavaş açınız.
UYARI! Suyun akıp akmadığını kontrol ediniz. Şebekede su kesikse doldurma musluğu
açılınca tesisattaki su şebekeye akarak cihaz ve radyatörlerin boşalmasına sebep olabilir.
UYARI! Cihazınıza çok hızlı su doldurursanız tesisat hava yapabilir.
 Basınç gösterge çubuğu düz yeşil bölgeye geldiğinde vanayı kapatınız.
 Cihazı çalıştırınız. Bir sure sonra su basıncını basınç göstergesinden kontrol ediniz.
Basıncın üst kırmızı bölgeye (yüksek basınç bölgesi) geçmemesi gerekir.
 Radyatörlerin üzerindeki ve varsa tesisatın en üst noktasındaki hava alma
musluklarını purjör anahtarı kullanarak açınız. Sürekli su akana kadar musluğu açık
tutunuz. Sonra kapatınız.
 Basınç göstergesini tekrar kontrol ediniz. Basınç alt kırmızı bölgede ise (basınç
düşükse) doldurma vanasından tekrar tesisata su doldurunuz.
UYARI! Cihazdan veya tesisattan gürültü geliyorsa hava alma işlemini tekrarlayınız.
UYARI! Hava alma işlemlerinde cihazın kapatılmasını tavsiye ederiz.
 Belli aralıklarla su basıncını basınç göstergesinden kontrol ediniz.
3.3 Kullanım Suyu Sisteminin Çalıştırılması
 Sıcak kullanım suyu ayar düğmesi AÇIK ( ) konumuna getirildiğinde ekranda
“ ” simgesi ve sıcak kullanım suyunun ayarlanmış olan sıcaklık derecesi görünür.
 Bir sıcak su musluğu açıldığında kombi musluğa doğru olan su akışını hisseder ve
eğer beklemede ise otomatik olarak ateşlemeyi başlatır ve ekranda “ ” simgesi
görünür.
 Sirkülasyon pompası su akışını keser ve böylece kombi kapasitesinin tamamını sıcak
su temini için kullanmaya başlar. Sıcak kullanım suyu sensörü, kombinin ısıtma
gücünü kontrol ederek, kullanım suyu sıcaklık ayar düğmesi ile ayarlanmış olan su
sıcaklığını sağlar.
 Sıcaklık ayar düğmesi ile 35°C ile 60°C aralığında sıcaklık ayarı mümkündür.
3.4 Kalorifer Sisteminin Çalıştırılması
 Sıcak kullanım suyu düğmesi AÇIK ( ) konumun a getirildiğinde, LCD ekran
çalışmaya başlayacaktır.
 Kalorifer sistemi ayar düğmesi AÇIK ( ) konumuna getirildiğinde sistemin
pompası çalışır ve kombinin kontrol sistemi otomatik ateşleme dizisine başlar. Isıtma
suyu sıcaklık ayar düğmesini saat yönünde çevirerek sıcaklık ayarını 30°C ’den 80°C
’ye kadar aralıkta temin etmek mümkündür.
Bu aşamadan sonra kombi kontrol sistemi ayarlanmış olan sıcaklık için gerekli ısı ihtiyacını
tam olarak karşılayacak şekilde modülasyon yaparak çalışır. Su sıcaklık sensörü yeterli
ısıtmanın sağlandığını görürse kombi yanmayı durdurur. Kombide ısıl yığılmayı engellemek
için pompa bir süre daha çalışmaya devam eder.
26
Yaz Konumu
Isınma ihtiyacı olmayıp sadece sıcak kullanım suyu ihtiyacı olduğu durumlarda,
özellikle yaz aylarında, kalorifer sistemi kontrol düğmesini
KAPALI konuma getirin ve kullanım suyu kontrol düğmesini AÇIK ( )
konumda bırakarak kullanım suyu sıcaklığını bu düğmeden ayarlayın.
14
3.2 Su doldurma
UYARI! Cihaz çalışırken su doldurmayınız. Su doldurmadan önce cihazın soğumasını
bekleyiniz.
 Basınç göstergesi yeşil bölgenin altına düşmüşse sisteme su doldurulması gerekir.
Cihazın altındaki boşluktan görülebilen su doldurma musluğunu yavaş yavaş açınız.
UYARI! Suyun akıp akmadığını kontrol ediniz. Şebekede su kesikse doldurma musluğu
açılınca tesisattaki su şebekeye akarak cihaz ve radyatörlerin boşalmasına sebep olabilir.
UYARI! Cihazınıza çok hızlı su doldurursanız tesisat hava yapabilir.
 Basınç gösterge çubuğu düz yeşil bölgeye geldiğinde vanayı kapatınız.
 Cihazı çalıştırınız. Bir sure sonra su basıncını basınç göstergesinden kontrol ediniz.
Basıncın üst kırmızı bölgeye (yüksek basınç bölgesi) geçmemesi gerekir.
 Radyatörlerin üzerindeki ve varsa tesisatın en üst noktasındaki hava alma
musluklarını purjör anahtarı kullanarak açınız. Sürekli su akana kadar musluğu açık
tutunuz. Sonra kapatınız.
 Basınç göstergesini tekrar kontrol ediniz. Basınç alt kırmızı bölgede ise (basınç
düşükse) doldurma vanasından tekrar tesisata su doldurunuz.
UYARI! Cihazdan veya tesisattan gürültü geliyorsa hava alma işlemini tekrarlayınız.
UYARI! Hava alma işlemlerinde cihazın kapatılmasını tavsiye ederiz.
 Belli aralıklarla su basıncını basınç göstergesinden kontrol ediniz.
3.3 Kullanım Suyu Sisteminin Çalıştırılması
 Sıcak kullanım suyu ayar düğmesi AÇIK ( ) konumuna getirildiğinde ekranda
“ ” simgesi ve sıcak kullanım suyunun ayarlanmış olan sıcaklık derecesi görünür.
 Bir sıcak su musluğu açıldığında kombi musluğa doğru olan su akışını hisseder ve
eğer beklemede ise otomatik olarak ateşlemeyi başlatır ve ekranda “ ” simgesi
görünür.
 Sirkülasyon pompası su akışını keser ve böylece kombi kapasitesinin tamamını sıcak
su temini için kullanmaya başlar. Sıcak kullanım suyu sensörü, kombinin ısıtma
gücünü kontrol ederek, kullanım suyu sıcaklık ayar düğmesi ile ayarlanmış olan su
sıcaklığını sağlar.
 Sıcaklık ayar düğmesi ile 35°C ile 60°C aralığında sıcaklık ayarı mümkündür.
3.4 Kalorifer Sisteminin Çalıştırılması
 Sıcak kullanım suyu düğmesi AÇIK ( ) konumun a getirildiğinde, LCD ekran
çalışmaya başlayacaktır.
 Kalorifer sistemi ayar düğmesi AÇIK ( ) konumuna getirildiğinde sistemin
pompası çalışır ve kombinin kontrol sistemi otomatik ateşleme dizisine başlar. Isıtma
suyu sıcaklık ayar düğmesini saat yönünde çevirerek sıcaklık ayarını 30°C ’den 80°C
’ye kadar aralıkta temin etmek mümkündür.
Bu aşamadan sonra kombi kontrol sistemi ayarlanmış olan sıcaklık için gerekli ısı ihtiyacını
tam olarak karşılayacak şekilde modülasyon yaparak çalışır. Su sıcaklık sensörü yeterli
ısıtmanın sağlandığını görürse kombi yanmayı durdurur. Kombide ısıl yığılmayı engellemek
için pompa bir süre daha çalışmaya devam eder.
Kombiyi Kapatma
Su Boşaltma
• Hem kalorifer sistemi hem kullanım suyu kontrol düğmesini KAPALI
konuma getirin.
• Kombinin elektrik bağlantısını kesin.
• Gaz vanasını kapatın.
• Soğuk su girişinde vana varsa kapatınız.
Kombinin tamamen kapatılması durumunda donma koruması aktif durumda
olmayacağından, tesisat içerisindeki suyun boşaltılması gerekmektedir.
Isıtma sistemi suyunun boşaltılması gerekiyorsa, boşaltma işlemini aşağıdaki
gibi yapınız.
• Tesisatın en alt seviyesinde bulunan boşaltma vanasını açınız.
• Radyatörlerin üzerindeki hava purjörlerini açınız. En üst seviyede bulunan
radyatörden başlayınız ve su boşaldıkça alt seviyeye doğru devam
ediniz.
• Su boşaldıktan sonra hava purjörlerini ve boşaltma vanasını kapatı-
nız.
UYARI! Kalorifer sistemi suyunun zorunlu haller dışında boşaltılması
tavsiye edilmemektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir