Sponsor Bağlantı


Alarko Kombi Montaj, İşletmeye Alma Ve Bakım

Lütfen bu klavuzu cihazın doğru montaj ve çalışmasını sağlamak için
dikkatlice okuyunuz.
Buradaki talimatlar Serena modeli hermetik kombi için geçerlidir.
Bu kitapçık montaj, işletmeye alma, servis prosedürleri, kombi ana parçalarının
tanıtımı, elektriksel kablolama şemaları ve bağlantıları ve ayrı-
ca arıza bulma konularını içerir. Ayrıntılı olarak hazırlanmış arıza bulma
bölümü kitapçığın son kısımlarında yer almaktadır.
Kombinin montajına başlamadan önce, cihazın yerel gaz ve elektrik
sağlama koşullarına uyumlu olduğuna emin olmak için, kombinin üzerindeki
etiket ve bilgi levhalarını kontrol ediniz. Eğer herhangi bir konuda
şüpheniz varsa gaz firmasıyla temasa geçiniz.
• Mevcut Gaz Emniyet (Montaj ve Kullanım) Yönetmeliğine göre gaz
ile çalışan tüm cihazlar yetkili kişiler tarafından ve o ülkedeki milli ve
yerel kural ve yönetmeliklere uygun olarak monte edilmelidir.
• Cihazın hatalı montajı aleyhte dava açılma sebebi olabilir. Kurallara
uymak kendi yararınız ve emniyetiniz içindir.
• Üretici firmanın talimatları, hiçbir durumda yasal zorunluluklardan
daha geçerli değildir.
• Montajın standartlara göre en uygun şekilde gerçekleşebilmesi için,
bu kitaptaki talimatlara ek olarak, tesisatın ve kullanılan komponentlerin
de ilgili milli ve yerel standartlara uygun olması gerekir.
• Bu kitapta verilen tavsiye ve talimatlar oluşabilecek kimi muhtemel
durumlar içindir. Daha detaylı bilgi için üretici firmanıza danışınız.
• Buradaki talimatlarda standart atık gaz seti ile montaj anlatılmaktadır.
BU CİHAZLA BİRLİKTE BAŞKA BİR ATIK GAZ SETİ KULLANILAMAZ.
• Cihazlar sadece KAPALI DEVRE SİSTEMLERDE kullanılmalıdır.
29
KOMBİ YERLEŞİMİ
• Bu cihaz ülkenin ulusal veya yerel kural, standart ve yönetmeliklerine
uyulmak şartı ile her türlü odaya monte edilebilir.
• Cihaz dış ortama maruz yerlere montaj için uygun değildir.
• Cihaz özel bir duvar korumasına ihtiyaç duymaz.
• Cihazın takılacağı duvar cihazın ağırlığını (Bkz. Tablo 1) taşıyabilecek
dayanıma sahip olmalıdır.
• Cihazın monte edildiği mahalde duş veya küvet bulunması durumunda,
duşu veya küveti kullanan bir kişi, şebeke gerilimi ile çalışan
hiçbir düğme, anahtar veya kombi kontrol cihazına dokunmamalıdır.
• Cihaz, arkasındaki elektrik bağlantılarına ulaşılamaması için, düz bir
yüzeye monte edilmelidir.
• Montaj ve servis için Tablo 2’de verilen mesafeler bırakılmalıdır.
• İleride tesisat borularının cihazdan ayrılması gerekebileceği ihtimali
herzaman dikkate alınmalıdır.
• Kombi ahşap binalara monte edilecekse, yürürlükteki bölgesel ve
milli kanun ve yönetmeliklere uyulmalı, şüphe durumunda gaz dağı-
tım şirketine başvurulmalıdır.
• Cihaz gövdesinden itibaren 75 mm’lik mesafe içerisinde hiçbir yanabilir
yüzey bulunmamalıdır. Cihaz eğer yanıcı malzemelerin bulunduğu
alan yakınına monte edilecekse açıklıklar için Tablo 3’ü referans
alınız.
• Cihaz, giysilerin asıldığı bir dolaba monte edilebilir fakat bunun için
varsa yürürlükteki milli/bölgesel yönetmeliklere uyulmalı ve ayrıca
askı kısmı cihazdan yanmaz perfore bir bölümle ayrılmalıdır. Delik
ölçüsü 13 mm’den az olan metal kafes teli (ağ) kullanılabilir.
17
 Montaj ve servis için Tablo 2’de verilen açıklıklar bırakılmalıdır.
Tablo 2
Açıklıklar
Altta 200 mm
Üstte 100 mm
Sağ yanda 30 mm
Sol yanda 30 mm
 İleride tesisat borularının cihazdan ayrılması gerekebileceği ihtimali herzaman
dikkate alınmalıdır.
 Kombi ahşap binalara monte edilecekse, yürürlükteki bölgesel ve milli kanun ve
yönetmeliklere uyulmalı, şüphe durumunda gaz dağıtım şirketine başvurulmalıdır.
 Cihaz gövdesinden itibaren 75 mm’lik mesafe içerisinde hiçbir yanabilir yüzey
bulunmamalıdır. Cihaz eğer yanıcı malzemelerin bulunduğu alan yakınına monte
edilecekse açıklıklar için Tablo 3’ü referans alınız.
 Cihaz, giysilerin asıldığı bir dolaba monte edilebilir fakat bunun için varsa
yürürlükteki milli/bölgesel yönetmeliklere uyulmalı ve ayrıca askı kısmı cihazdan
yanmaz perfore bir bölümle ayrılmalıdır. Delik ölçüsü 13 mm’den az olan metal kafes
teli (ağ) kullanılabilir.
4.1.3 Hava Temini
Cihazın takılı olduğu ortamda yanma havası için ilave bir havalandırma gerekmez.
Cihaz soğutma delikleri bulunmayan dolapların içine monte edilebilir fakat bu durumda
minimum boşluklar aşağıdaki değerlere (Tablo 3) çıkarılmalıdır. ( Not: Ön taraftaki boşluk,
kapı gibi açılabilen paneller için verilmiştir).
Tablo 3 Dolap İçine Montaj İçin Minimum Açıklıklar
Baca dirseğinin üstünde 150 mm
Önde 250 mm
Altta 200 mm
Sağ yanda 75 mm
Sol yanda 75 mm
Eğer cihaz dolabın içine yukarıdaki ölçülerden daha az boşluk bırakılarak monte edilmek
istenirse (bunun için minimum mesafeler Tablo 2’de verilmiştir), dolapta soğutmayı
sağlamak için kalıcı havalandırma delikleri (menfez) açılmış olmalıdır.
Tablo 2
Mesafeler
30
Hava Temini
Cihazın takılı olduğu ortamda yanma havası için ilave bir havalandırma
gerekmez.
Cihaz soğutma delikleri bulunmayan dolapların içine monte edilebilir
fakat bu durumda minimum boşluklar aşağıdaki değerlere (Tablo 3) çı-
karılmalıdır. (Not: Ön taraftaki boşluk, kapı gibi açılabilen paneller için
verilmiştir).
Eğer cihaz dolabın içine yukarıdaki ölçülerden daha az boşluk bırakılarak
monte edilmek istenirse (bunun için minimum mesafeler Tablo 2’de
verilmiştir), dolapta soğutmayı sağlamak için kalıcı havalandırma delikleri
(menfez) açılmış olmalıdır.
Biri aşağıda diğeri yukarıda olması gereken bu menfezler doğrudan dı-
şarıya veya dışarıya açılan başka bir odaya açılabilirler. Her iki durumda
da menfezler aynı yere açılmalıdır.
Menfezler için minimum kesitler Tablo 4’deki gibidir.
17
 Montaj ve servis için Tablo 2’de verilen açıklıklar bırakılmalıdır.
Tablo 2
Açıklıklar
Altta 200 mm
Üstte 100 mm
Sağ yanda 30 mm
Sol yanda 30 mm
 İleride tesisat borularının cihazdan ayrılması gerekebileceği ihtimali herzaman
dikkate alınmalıdır.
 Kombi ahşap binalara monte edilecekse, yürürlükteki bölgesel ve milli kanun ve
yönetmeliklere uyulmalı, şüphe durumunda gaz dağıtım şirketine başvurulmalıdır.
 Cihaz gövdesinden itibaren 75 mm’lik mesafe içerisinde hiçbir yanabilir yüzey
bulunmamalıdır. Cihaz eğer yanıcı malzemelerin bulunduğu alan yakınına monte
edilecekse açıklıklar için Tablo 3’ü referans alınız.
 Cihaz, giysilerin asıldığı bir dolaba monte edilebilir fakat bunun için varsa
yürürlükteki milli/bölgesel yönetmeliklere uyulmalı ve ayrıca askı kısmı cihazdan
yanmaz perfore bir bölümle ayrılmalıdır. Delik ölçüsü 13 mm’den az olan metal kafes
teli (ağ) kullanılabilir.
4.1.3 Hava Temini
Cihazın takılı olduğu ortamda yanma havası için ilave bir havalandırma gerekmez.
Cihaz soğutma delikleri bulunmayan dolapların içine monte edilebilir fakat bu durumda
minimum boşluklar aşağıdaki değerlere (Tablo 3) çıkarılmalıdır. ( Not: Ön taraftaki boşluk,
kapı gibi açılabilen paneller için verilmiştir).
Tablo 3 Dolap İçine Montaj İçin Minimum Açıklıklar
Baca dirseğinin üstünde 150 mm
Önde 250 mm
Altta 200 mm
Sağ yanda 75 mm
Sol yanda 75 mm
Eğer cihaz dolabın içine yukarıdaki ölçülerden daha az boşluk bırakılarak monte edilmek
istenirse (bunun için minimum mesafeler Tablo 2’de verilmiştir), dolapta soğutmayı
sağlamak için kalıcı havalandırma delikleri (menfez) açılmış olmalıdır.
18
Biri aşağıda diğeri yukarıda olması gereken bu menfezler doğrudan dışarıya veya dışarıya
açılan başka bir odaya açılabilirler. Her iki durumda da menfezler aynı yere açılmalıdır.
Menfezler için minimum kesitler Tablo 4’deki gibidir.
Tablo 4 Yeterli boşluğun bulunmadığı dolaplar için minimum menfez alanları
Menfez konumu Başka odadan gelen hava Doğrudan dışarıdan gelen hava
Yukarıda 260 cm² 130 cm²
Aşağıda 260 cm² 130 cm²
Tablo 3 Dolap İçinde Montaj İçin Minimum Mesafeler
Tablo 4 Yeterli Boşluğun Bulunmadığı Dolaplar İçin Minimum Menfez Alanları
31
Taşıma ve ambalajın açılması sırasında Şekil 10’da gösterilen uyarılar
dikkate alınmalıdır.
Taşıma & Ambalaj
19
4.1.4 TAŞIMA & AMBALAJ
Taşıma ve ambalajın açılması sırasında Şekil 10’da gösterilen uyarılar dikkate alınmalıdır.
Şekil 10 Taşıma ve Ambalaj
4.1.5 Kombinin Duvara Asılması
Cihaz askı parçasının pozisyonunu gerekli servis ve müdahale boşluklarını ve baca
konumunu göz önüne alarak belirleyiniz.
Cihaz askı parçasını cihaz ile birlikte verilen dübel ve vidalar yardımıyla yatay olacak şekilde
duvara sabitleyiniz (Bkz Şekil 11, A detayı). Kombiyi askı parçasına asınız ve alt
kısımlarından duvara bağlayınız (B detayı).
“ “sembolü üstte
olacak şekilde kutuyu yere
koyun
Ambalaj bantlarını keserek
kutuyu açın
Kombiyi iki ucundan ve
iki yandan tutarak
kaldırın ve ambalajdan
çıkartın
Koruyucu straforları
çıkartın
ORTADAN TUTARAK
KALDIRMAYA ÇALIŞMAYIN
Şekil 10 Taşıma ve Ambalaj
Maks.
32
Kombinin Duvara Asılması
Cihaz askı parçasının pozisyonunu gerekli servis ve müdahale boşluklarını
ve baca konumunu göz önüne alarak belirleyiniz.
Cihaz askı parçasını cihaz ile birlikte verilen dübel ve vidalar yardımıyla
yatay olacak şekilde duvara sabitleyiniz (Bkz Şekil 11, A detayı). Kombiyi
askı parçasına asınız ve alt kısımlarından duvara bağlayınız (B detayı).
Kombi Su ve Gaz Bağlantılarının Yapılması
Cihazın ısıtma sistemi bağlantıları ¾”, kullanım sıcak suyu ve gaz bağ-
lantıları ½” kesme vanaları ile yapılır (bkz. Şekil 12). Bakır tesisatlar
için ¾” ve ½” ölçüleri sırasıyla Ø22 ve Ø15 mm.’ye karşılık gelir. Kombi
bağlantı borusunun rakor ve nipeli arasında kullanılan contaların doğru
şekilde takılmasına dikkat ediniz.
Cihazın tüm su ve gaz bağlantılarında kesme vanası bulunmasını temin
ediniz.
Şekil 11 Duvara Montaj Şeması
33
Cihazı en son olarak bağlamadan önce gaz girişini temizleyiniz. Tüm
gaz tesisatı, gaz sızdırmazlığı için test edilmelidir.
Isıtma sistemini ve soğuk su beslemesini önerilen yöntemlere göre tamamen
su ile yıkayınız. Bu işlemden sonra, kombinin en son su bağlantılarını
yapmadan önce su girişlerindeki filtrelerin temizlenmesini temin
ediniz.
Cihazda hasara sebep olabileceğinden dolayı hem gaz hem de su borularında
pislik kalıp kalmadığını kontrol ediniz.04

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir